O Lotnisku Modlin

Lotnisko Warszawa Modlin to nowy port lotniczy obsługujący Warszawę oraz Mazowsze. Lotnisko znajduje się w odległości około 40 km na północ od centrum miasta Warszawy.


Otwarcie Lotniska Modlin nastąpiło w połowie lipca 2012 r.Hisoria powstania
Lotnisko Warszawa Modlin to nowy port lotniczy obsługujący Warszawę oraz Mazowsze. Lotnisko znajduje się w odległości około 40 km na północ od centrum miasta. Prace nad jego uruchomieniem trwały od 2005 roku. W 2010 roku rozpoczęła się modernizacja istniejących zabudowań oraz budowa nowego terminalu. Otwarcie lotniska nastąpiło w połowie lipca 2012 r., a pierwsze linie, które wylądowały na nowym warszawskim porcie to Ryanair oraz Wizz Air. Modlin jest portem lotniczym komplementarnym wobec lotniska Chopina, a z jego infrastruktury korzystają przede wszystkim tanie linie lotnicze oraz przewoźnicy czarterowi. Lotnisko będzie obsługiwało międzynarodowe loty krótkiego oraz średniego zasięgu oraz loty krajowe. Do 2014 roku Modlin ma osiągnąć przepustowość 1.8 mln pasażerów.

1937 ~ Z tego roku pochodzą pierwsze informacje o lotnisku w Modlinie.
Według opowiadań mieszkańców Modlina, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), zwozi w tym czasie na wschodnią stronę istniejącego wówczas poligonu jednostek pancernych, ziemię do utwardzenia pod lotnisko.


1940 ~ Według oficjalnych dokumentów, początki lotniska sięgają czasów okupacji hitlerowskiej.
Niemcy opracowują pierwsze założenia inżynieryjno-budowlane lotniska, budują stanowiska dla samolotów oraz składy paliwa. W tym okresie na lotnisku stacjonują jednostki bojowe Luftwaffe.


1945 ~ Po wyzwoleniu Modlina przez oddziały wojsk 47 korpusu Armii Radzieckiej, lotnisko w Modlinie na krótki okres czasu, staje się bazą dla bojowych jednostek lotnictwa radzieckiego. W marcu przejmuje je dowództwo Lotnictwa Polskiego, a lotnisko zajmują jednostki szturmowe oraz pułk myśliwski.


1949-1953 ~ W tym czasie lotnisko jest intensywnie rozbudowywane. Powstają dwa duże hangary z zapleczem warsztatowym, składy paliw, nowoczesny betonowy pas startowy przystosowany do

lądowania najcięższych samolotów, system dróg kołowania oraz stanowiska samolotów bojowych. Powstają również pojedyncze kryte schrony dla samolotów i obsługi.


1953-1959 ~ Na lotnisku bazuje 15 Dywizja Lotnictwa Bombowego.


1956-1960 ~ To okres, kiedy na lotnisku i w obiektach koszarowo-sztabowych szkoli się wielu pilotów, specjalistów lotniczych, oficerów sztabowych i młodszych dowódców z Wyższej Szkoły Pilotów (WSP). Następnie, na bazie WSP i Batalionu Obsługi Lotniska, na terenie lotniska tworzy się Centrum Szkolenia Lotniczego WP (CSL). Równolegle z CSL na lotnisku działa Szkolny Pułk Śmigłowców.


1974 ~ Rozformowane zostaje Centrum Szkolenia Lotniczego, a lotnisko staje się bazą dla 38 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego, który jest częścią składową Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.


1975 ~W tym roku Powstaje nowa jednostka lotnicza o nazwie 45 Lotnicza Eskadra Doświadczalna (LED).


1999 ~ Przestaje istnieć 38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy, a dowództwo nad lotniskiem w Modlinie przejmuje Lotnicza Eskadra Doświadczalna.


2000 ~ Rozwiązana zostaje Lotnicza Eskadra Doświadczalna (LED). Ministerstwo Obrony Narodowej przekazuje lotnisko w zasoby Agencji Mienia Wojskowego.


Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.
Opracowano na podstawie:
1. Dokumenty wewnętrzne Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin
2. „Powstanie i działalność Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Modlinie Twierdzy...
- X-Lat Oddziału Modlińskiego", Władysław Wyruch.
3. „Historia Pułku-38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy- Jednostka Wojskowa 5401 w Modlinie, lata 1974-1988 r. (we wspomnieniach lotników) (opracowanie własne), Jan Ziąbek, Modlin-Styczeń 1989 r.


Zródło informacji: Strona internetowa Mazowieckiego Portu Lotniczego Modlin